Bestyrelsen

 Lærkevangs bestyrelse og andre poster i 2018

 
Titel & person oplysninger

Mail

Valg lige år Valg ulige år
Formand:
Karen Snejbjerg, Nilensvej 12, Telf. 3253 3358

X  
Kasserer:
Bent Brag, Nilensvej 16, Telf. 2120 2667
  X
Sekretær:
Inge Christensen, Nilensvej 30, Telf. 4053 5132
  X
Bestyrelses medlem:
Eric Martin, Nilensvej 7,  32821295  mobil 23274082
X  
Bestyrelses medlem:
 
    X
Bestyrelses medlem:
Thomas Gemynte, Ægyptensvej 29, Telf. 4076 4299
X  
Bestyrelses suppleant:
Joan Grøndahl Nubiensvej 22.32944228  mobil 61734228
X X
Revisor:
Dyveke Sørensen, Ægyptensvej 6, Telf. 28 11 69 04
  X
Revisor:
Mikael Valfridsson, Kairovej 19, Telf. 4369 2207
X  
Revisor suppleant:
Gholamreza Dehghani
X X
       
Webmaster, Henrik Müller - www.gflaerkevang.dk