Bestyrelsen

 Lærkevangs bestyrelse og andre poster i 2021-22

 
Titel & person oplysninger

Mail

Valg lige år Valg ulige år
Formand:
Bent Brag, Nilensvej 16, Telf. 2120 2667

X  
Næstformand:
Kenneth Allan, Nilensvej 14, Telf. 2098 7393
  X
Kasserer:
Eric Martin, Nilensvej 7,  32821295  mobil 2327 4082
  X
Sekretær:
Lotte Youden; Kariovej 9, Tlf. 2982 5667
  X
Bestyrelses medlem:
Kim Nielsen, Ægyptensvej 9, Tlf. 2365 5142
X  
Bestyrelses medlem:
Thomas Gemynte, Ægyptensvej 29, Telf. 4076 4299
X  
Bestyrelses suppleant:
Brian Sørensen, Nubiensvej 36, Tlf. 2760 0300
X X
Revisor:
Dyveke Sørensen, Ægyptensvej 6, Telf. 2811 6904
  X
Revisor:
Niels Christensen, Ægyptensvej 7, Telf. 2321 6005
X  
Revisor suppleant:
Gholamreza Dehghani
X X
 

Forenings CVR nummer 42834092

     
Webmaster, Henrik Müller - www.gflaerkevang.dk