Bestyrelsen

 Lærkevangs bestyrelse og andre poster i 2021

 
Titel & person oplysninger

Mail

Valg lige år Valg ulige år
Formand:
Bent Brag, Nilensvej 16, Telf. 2120 2667

X  
Næstformand:
Kenneth Allan, Telf. 2098 7393
  X
Kasserer:
Eric Martin, Nilensvej 7,  32821295  mobil 23274082
  X
Sekretær:
Inge Christensen, Nilensvej 30, Telf. 4053 5132
  X
Bestyrelses medlem:
Christina Larsen, Telf. 6122 2258
X  
Bestyrelses medlem:
Thomas Gemynte, Ægyptensvej 29, Telf. 4076 4299
X  
Bestyrelses suppleant:
Jonas Youden, Telf. 4040 0039
X X
Revisor:
Dyveke Sørensen, Ægyptensvej 6, Telf. 28 11 69 04
  X
Revisor:
Mikael Valfridsson, Kairovej 19, Telf. 4369 2207
X  
Revisor suppleant:
Gholamreza Dehghani
X X
       
Webmaster, Henrik Müller - www.gflaerkevang.dk